Bra kommunikationskanaler för utbildning

Oavsett om du har eget företag där du erbjuder kurser och föreläsningar eller om du ingår i ett större utbildningsföretag är det av största vikt att ha goda kommunikationskanaler och lösningar för både kursdeltagare och medarbetare.

Smidiga lösningar med Sharepoint

Via Precio Fishbone kan du ta del av Sharepoint Intranät som är en smidig och kostnadseffektiv lösning för ditt företag. Du får tillgång till ett effektivt och användarvänligt intranät med en plattform bestående av bland annat kommunikationsverktyg, organisationsschema och megamenu. För att få ut så mycket som möjligt av denna kommunikationslösning är det viktigt att inventera företagets behov och få en anpassad version som inte kräver för mycket underhåll och som är så enkel att använda som möjligt.

Ta hänsyn till företagets behov

Med hjälp av Sharepoint kan du som chef nå ut med snabb information till samtliga anställda och medarbetare som också kan kommunicera med dig direkt i själva plattformen. Verktyget är mycket effektivt och underlättar informationsöverföring. För att ta reda på exakt vad företaget behöver är det viktigt att se över hur nuvarande informations- och kommunikationskanaler ser ut och vad som eventuellt kan förbättras för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. Behöver du som företagsledare rådgivning kan du kontakta Precio Fishbone som kan hjälpa dig att identifiera behovsområden och se till att ditt företag får tillgång till kanaler som förenklar arbetsprocesserna. En smidig plattform och ett intranät som verkligen fungerar kan göra stor skillnad. Har du ett litet utbildningsföretag kan du använda plattformslösningar för att erbjuda kurser och låta deltagare ta del av ditt utbud.