Effektiv affärsutveckling för vågkraftsföretag

Vågkraft är ett aktuellt ämne just nu och en intressant energilösning för framtiden. Därför är det också allt fler uppstickare som satsar på just vågkraft som affärskoncept. För att säkerställa en sund och hållbar affärsutveckling finns det några knep att ta till.

Ett tips är NPS som är ett bra hjälpmedel för att mäta kundlojalitet. Men på vilket sätt är NPS till nytta för företag inom vågkraftsbranschen?

Vad är NPS?

Net Promoter Score är ett mått som används i allt högre grad för att bedöma kundernas lojalitet och förtroende till företag. Måttet går från -100 till 100 och utgår från en enda fråga. Den syftar till att få veta i hur hög grad kunden kan tänka sig att rekommendera företaget för andra.

Fördelar med NPS

Det finns ett bevisat samband mellan hur människor rekommenderar varumärken och deras egen lojalitet till dessa. Därför är den här metoden intressant att arbeta utifrån eftersom det genererar konkret information om kundernas tilltro.