Fantastiska fakta om vågkraftverk

Ren energi har stora fördelar. Huvudfördelen är att den inte genererar utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som bidrar till klimatförändringar. Förnybar energi erhålls från naturliga källor som producerar outtömlig energi under obegränsad tid. Några exempel på dessa källor biobränslen, solenergi, vattenkraft och vindkraft.

En framtida våg av vågkraftverk

Den senaste tiden har ett allvarligt intresse för vågor som energikälla vuxit fram. Som antyds är det den energi som genereras av vågors rörelse. Följaktligen presenteras några fantastiska fakta om vågkraft som energikälla.

  • Minskar föroreningsrelaterade sjukdomar.
  • Behöver inga stora mängder vatten för drift.
  • Producerar inga svårhanterliga avfall, såsom radioaktivt avfall från kärnkraft.
  • Bidrar till minskade priser för el-, vatten- och gastjänster.
  • Skapar arbetstillfällen, från byggnadsarbetare till finansiärer.

Enligt uppskattningar sägs vågkraftverk ha potential att producera 10 procent av världens elanvändning. Den kompletterar därmed väl andra förnybara energikällor för att bidra till en jämnare och stabilare eldistribution i näten.

Trots energikällans fantastiska fördelar är det fortfarande en bit kvar till ett större genombrott. Den som sysslar med fastighetsförvaltning bör dock läsa på om vågkraft, som på sikt tros kunna producera mer grön el än både sol och vind. Oavsett vilken bransch ett företag är i idag, förväntar sig företagets kunder och intressenter att verksamheten drivs på ett hållbart sätt. Att välja grön el med den senaste tekniken är därför en framgångsfaktor för en seriös fastighetsförvaltare och det finns dessutom ofta pengar att tjäna genom att välja ett grönt elavtal.

Världens största vågkraftverk

Sverige hänger med i framväxten av vågkraftverk. Energibolaget Fortum står bakom bygget av världens största anläggning för vågkraft. De samarbetar med teknikföretaget Seabased som är världsledande inom förnybar och pålitlig energi från vågor. Anläggningen kommer finnas på den svenska västkusten och bestå av hela 340 aggregat placerade på havsbottnen. Målet är att leverera el till 8000 hushåll. Den kommer ha en total effekt på 25 gigawattimmar per år.