Fördelar och nackdelar med vågkraft

Människan är idag helt beroende av el för sin överlevnad. Vi använder el för att värma upp våra hus och för att laga vår mat, och många av jordens befolkning kan idag inte tänka sig ett liv utan elförsörjning. Samtidigt börjar jordens resurser ta slut, och denna motsättning gör att forskare ständigt söker efter nya, resurssnåla sätt att producera el. En av de metoder som har börjat utvecklas på allvar under de senaste åren är vågkraft. Precis som med samtliga metoder att producera el finns det dock fördelar och nackdelar med denna relativt nya metod.wave-801991_640

Den främsta fördelen, som är anledningen till att man satsar på vågkraft, är att det är en förnyelsebar energikälla. Vågkraft går, som namnet antyder, ut på att utnyttja kraften i vågor för att producera el, och så länge det finns vind och hav kommer det att finnas vågor på jorden. Det är med andra ord ett hållbart sätt att producera el, som inte släpper ut någon koldioxid och inte använder några av jordens resurser. En annan fördel med vågkraft jämfört med andra förnyelsebara energikällor som till exempel vindkraft, är att vågkraften kan utnyttjas under mer tid. En nackdel är dock att man fortfarande är beroende av naturens nycker, och alltså inte kan kontrollera produktionen själv: när det är mycket vågor produceras mycket el, och när det är små vågor produceras lite el. Det gör att man aldrig kan förlita hela elproduktionen till vågkraft, eftersom en annan produktionsmetod måste kunna kompensera för perioderna med små vågor.

Andra aspekter av vågkraften är också mer tvetydiga. Vågkraft har till exempel god potential för att en dag kunna konkurrera kostnadsmässigt med andra former av elproduktion, men hittills har ingen lyckats skapa en lösning för vågkraft som lönar sig ekonomiskt. Det är alltså än så länge alldeles för dyrt. Det finns också skilda åsikter gällande hur mycket vågkraft faktiskt påverkar havsmiljön. Vissa menar att vågkraftverken blir ett slags konstgjort rev, vilket bidrar till större biologisk mångfald. Andra menar att kraftverken skrämmer bort det lokala djurlivet. Även vissa människor, särskilt fiskare och trålfiskare, finner vågkraftverken störande.

Havet fascinerar oss människor, och det är inte svårt att förstå att det är lockande att kunna tämja dess kraft till människors fördel. Om du vill få ett smakprov på hur havet har skrämt och inspirerat människan i alla tider, räcker det med att läsa alla de böcker som skrivits med havet som huvudperson. Om du föredrar att lyssna på böcker kan du få tillgång till hundratals ljudböcker om havet på Storytel.se.