Företagen som satsar på vågkraft

Vågkraft är framtidens energi. En helt förnybar och utsläppsfri energikälla som fångar upp den energi, som finns i vågor och konverterar den för att producera el. Nyttjandegraden av vågorna är relativt hög, vilket leder till att tekniken har en mycket god ekonomisk potential. Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av vågkraft, och det förväntas bli den nästa svenska storindustrin, både nationellt och när det gäller export. Fortum satsar hårt på vågkraft och har byggt en vågkraftspark utanför Smögen i samarbete med Seabased Industries och Energimyndigheten. Fortum ligger i framkant när det gäller miljötänk och utsågs 2015 till Sveriges mest hållbara varumärke av Sustainability Engagement Mapping.

Miljövänlig vågkraft är framtiden

Vågkraft är en av de mest miljövänliga energikällorna, då den är både förnyelsebar och utsläppsfri. Eftersom de vågkraftsparker som utvinner energi fungerar som artificiella rev finns det starka indikationer på att de även har en positiv påverkan på det lokala ekosystemet och ökar både mikro- och makrofauna. De förhindrar även att fiske sker i området. Det är viktigt att samarbete sker för att värna om vår miljö, till exempel genom vågkraft. Fler företag kan ta del av mer miljövänliga alternativ och uppdatera sina miljöpolicys för att ligga i framkant, inte bara gällande miljö utan även ekonomi och teknik. Genom att bredda sina samarbeten kan framtidens miljö börja säkras redan idag. För detta kan man hitta bra konferensrum på poppice.com. Det finns beräkningar på att vågkraftsutvinning kan stå för så mycket som 10% av världens energibehov, vilket är en bra bit på vägen. Dock är siffrorna till viss del spekulativa, eftersom mer forskning behövs på området.

Svensk export och samarbete

Lysekilsföretaget Seabased Industry, som tillsammans med Fortum har byggt vågkraftsparken utanför Smögen, fick 2014 en stororder av vågkraft till Ghana. Det var det ghananska Fortumföretaget TC:s Energy som beställde 375 vågkraftverk, och kontraktet är värt över 400 miljoner kronor. Effekten på kraftverken är totalt på 14 mW. År 2016 fick Seabased ytterligare en beställning från TC:s Energy. Denna gången är det kraftverk med en effekt på totalt 5 mW som skall exporteras, till ett värde på över 100 miljoner kronor. I en intervju på NyTeknik.se säger Mats Leijon, VD för Seabased, att det internationella intresset för vågkraft är stort och att vi kan förvänta oss fler export-beställningar (källa: http://www.nyteknik.se/energi/genombrott-i-lysekil-forsta-vagkraften-till-elnatet-6336544). Fortum samarbetar både med Frankrike och Storbritannien när det gäller forskning och projekt kring vågkraft. I det franska projektet tittar man på hur man kan utvinna energi ur bottenvågor på bästa sätt, medan man i samarbetet med Storbritannien tittar på hur man bäst kan utnyttja ytvågorna.