Hållbara och smarta hem med vågkraft

Idag vill många ha smarta hem som går att styra från mobiltelefonen. Samtidigt blir vi också mer medvetna om kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden, vilket innebär att det blivit eftersträvansvärt att bo så hållbart som möjligt och ha ren energiförbrukning. Vågkraft har mer begränsad miljöpåverkan och de ekologiska och fysiska faktorerna varierar, men som teknik betraktad har den en stor potential.

Med teknik från Tibber kan du skapa Smarta hem fulla av olika produkter som bland annat låter dig mäta elkonsumtionen. På så vis har du möjlighet att förbruka mindre el och göra ditt hem mer hållbart. Hos Tibber kan du köpa ett startpaket som låter dig följa både inomhusklimatet och vädret från din mobil. Du kan också skaffa olika sensorer som du kopplar upp till ditt smarta hem, och exempelvis synka termostaterna med en yttre temperatursensor.

Vågkraft har stor potential

I Sverige driver vågkraftsforskaren Jens Engström en testanläggning tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet. Anläggningen ligger på västkusten i närheten av ön Gullholmen som ligger i Lysekils kommun. Sedan år 2006 har de testat många vågkraftverk och konstruerat ett undervattensställverk med möjlighet att koppla ihop ett antal kraftverk.

Vågkraft har fördelar jämfört med el från vind och sol eftersom den har högre energitäthet, fem gånger högre än vind till exempel. Jens Engström menar att operationer som utförs i havet är kostsamma och komplicerade, men artificiell intelligens kan i framtiden komma att hjälpa till för att lösa de komplicerade utmaningar som finns med vågkraft. Han är optimistisk inför framtiden och menar att potentialen är stor. När marknaden har kommit närmare målet kan utvecklingen kring vågkraft gå mycket snabbt.

Smarta hem med ren energi

Om vågkraften blir en stor del av Sveriges energimix kan du köpa in miljövänlig vågkraftsel till ditt smarta hem. Idag går det att välja elleverantör och då utgå från hur grön deras elproduktion är. Lezgin Bakricioglu påbörjade en transformation av sitt hus under pandemin, då han fann att han hade mycket tid över. Nu styr han nästan hela sitt hus med en app på sin mobil, från vattning av växterna till kaffebryggaren.

Att skapa ett smart hem handlar om att ansluta många av hemmets tekniska apparater till internet. Men uppkopplingen innebär en förhöjd risk att bli utsatt för hackare. På marknaden finns kommersiella smarta hemkoncept som sparar all data på en server vilket Lezgin Bakricioglu ville undvika. Genom sitt hemmabygge kunde han få full kontroll över hela sitt smarta hem. Han byggde ett koncept där endast han själv har tillgång till all information, och utgick då från den teknik som han ansåg vara säker. Konceptet är nu tillgängligt på internet i form av öppen källkod, där alla kan ladda ner och använda det utan kostnad.