Tidvattenkraftverk

Närbesläktat med vågkraft är tidvattenkraft. Båda använder förnyelsebar energi från havet.

För att kunna hantera och tillvarata tidvattenkraften har så kallade tidvattenkraftverk konstruerats. Tekniken i ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi. Det går närmast till så att man använder sig av den naturliga höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten eller bättre uttryckt de strömmar som bildas då vattnet rör sig över jordklotet för energiutvinning. Att utnyttja tidvattnets kraft är dock i sig ingen nyhet. Man har utnyttjat tidvattenkraft för att driva kvarnar och sågar, under flera århundraden.

 

Kustnära tidvattenkraftverk
Kustnära tidvattenkraftverk utnyttjar ebb och flod. För att utvinna tidvattenenergin byggs en damm över mynningen på en vik. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart bör det råda stora tidvattenvariationer på den valda platsen. Det går att nyttja de strömmar som uppstår då vatten förflyttas från en kust till en annan för energiutvinning. De kraftverk som nyttjas för den här sortens energiutvinning liknar vindkraftverk som är placerade under ytan.

 

Hur går det till?
Den för ändamålet byggda dammen öppnas och släpper in vattnet, i den innanför liggande viken, då tidvattnet stiger. Då tidvattnet sjunker släpps vattnet ut igen. Då passerar det genom en turbin. Turbinen alstrar då elkraft. Den erhållna energin kan dock nyttjas på andra sätt. För det fall turbinen är konstruerad med svängbara turbinblad produceras elektricitet både vid inkommande och utgående tidvatten.Tidvattenkraftverk 2

 

Passar inte överallt
Den här typen av kraftverk kan inte byggas överallt. För att det ska vara lönsamt behöver skillnaden mellan hög- och lågvatten vara upp emot tio meter. Storbritannien tillhör de som är lyckligt lottade på den punkten enligt Professor Guy Houlsby vid universitetet i Oxford. Ett tidvattenkraftverk, placerat i Pentland Firth, sundet mellan ön Orkney och det skottska fastlandet, kan exempelvis bidra till hälften av den effekt som behövs för Skottlands elförsörjning. Tidvattenkraftverk är kanske inte de vackraste inslagen i den havsnära naturen. Fast de är uppenbarligen väldigt energieffektiva vid utvinning av förnyelsebar energi.

 

Fördelar med tidvattenenergi
Av de förnyelsebara energikällorna har tidvattenkraft en stor fördel då tidvattenströmmar är mycket förutsägbara, i motsats till exempelvis solenergiutvinning som i högre grad är väderberoende. Något som självklart underlättar både produktionsplanering och underhåll. Man kan också utvinna mycket energi även om strömningshastigheten är låg.