Utbildning och kunskap om OVK räddar liv

Att lära sig en hel del om vågkraft kan vara intressant och spännande, men att kunna en del om OVK är viktigt. Därför kommer här ett litet inlägg om just OVK, vad det är och varför det är viktigt att känna till mer om ämnet.

Vad är OVK?

Ordet OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll av ventilationer i fastigheter som utförs. I Sverige är det lag på att en sådan kontroll ska utföras och anledningen till det är för att säkerställa att ventilationssystemen inte utgör någon fara. Det finns nämligen risker med fel och brister i ventilationssystemen. Det som kan hända om ventilationen inte fungerar som den ska, är att dålig luft kan förorsaka problem med hälsan. Det finns även en risk för att brandrök och gnistor kan färdas via ventilationen och på så vis orsaka större bränder och rökförgiftning. Den som har ansvaret för att en OVK utförs är fastighetsägaren. Läs gärna mer om OVK på Boverkets hemsida för att fördjupa dig i ämnet.

Vilka fastigheter berörs av OVK?

De fastigheter som ska få en OVK utförd är egentligen alla, men främst kommersiella fastigheter. Skolor, arbetsplatser, hyreshus och liknande fastigheter är extra utsatta då det vistas många personer på relativt små ytor. Om något fel med ventilationen uppstår så drabbas fler av det och följderna kan bli värre. Men självklart är det bra om även privatpersoner utför OVK i sina privata bostäder så att risken för problem i privatbostäder minskar.

Fått symtom? Kontakta hyresvärden!

Idag är fastigheterna så täta att en välfungerande ventilation är avgörande för att få en hälsosam inomhusmiljö. En välfungerande ventilation ska ventilera luften så att den syresätts och så att skadliga partiklar transporteras bort. Symtom som kan uppstå om luften är dålig är bland annat huvudvärk och trötthet. I vissa fall kan man få utslag och många andra symtom om det visar sig att det är mögel i luften. Läs mer om symtom från mögel för att få veta mer. För att tillfälligt förbättra luften inomhus kan man öppna fönster, men det är inte möjligt året runt och är därför inte en lösning. Om man misstänker att det är problem med ventilationen ska man i första hand kontakta sin fastighetsägare så att problemet kan åtgärdas. Det är extra viktigt att underhålla ventilationen i nya och moderna byggnader, men även äldre hus kan behöva få sitt ventilationssystem kontrollerat i badrummet och köket, speciellt om det var länge sedan en badrumsrenovering eller köksrenovering gjordes.