Utbildning om gränssnittsutveckling

Det är viktigt med utbildning och erfarenhet för att man ska kunna arbeta inom vissa områden. Utan utbildning kan det vara svårt att utföra sina arbetsuppgifter och därför finns det många utbildningar som kan skötas både på distans och i skola om man föredrar det. Det innebär att man i princip kan studera vad som helst och närsomhelst. Beroende på vilken utbildning man vill gå finns det olika studietakter. Vissa utbildningar kräver att man måste studera i flera år framåt eftersom utbildningarna är så omfattande och det finns mycket att lära. Exempel på utbildningar kan vara gränssnittsutveckling, ekonomi, elkraftsingenjör eller läkare.

Vad är gränssnittsutveckling?

Med gränssnittsutveckling innebär det att skapa användarvänliga gränssnitt för digitala tjänster och applikationer. Genom att kontinuerligt förbättra utvecklingen kan man göra det lättare för människor att använda teknik, samt för att lösa problem. Det kan handla om till exempel röstassistenter, VR-teknik, olika webbplatser och mobil-applikationer. Tanken bakom tekniken är att man vill underlätta vardagen för alla människor och kunna jobba mycket digitalt.

Utforska först

När man ska påbörja en utveckling av ett gränssnitt behöver man först utforska och göra en analys av den målgrupp man ska inrikta sig till. De som sköter det är oftast affärsutvecklare, strateger eller UX-team. Detta för att man ska få ett bra slutresultat, även om det kan ta tid att nå dit. Det viktigaste är att samla in feedback av de berörda och använda som underlag när man sedan ska utveckla gränssnittet. Man kan exempelvis göra intervjuer med potentiella användare och få en bredare överblick över vad som behövs.