Vågkraft kontra vindkraft

Med en växande befolkning och ett högteknologiskt samhälle som kräver allt mer resurser ställs mänskligheten inför stora utmaningar. Inte minst i form av klimatpåverkan som kan få svåra konsekvenser. De flesta är idag ense om att vi bör satsa mer på förnyelsebara energikällor, istället för att framställa el och drivmedel med hjälp av fossila bränslen som höjer koldioxidhalten i atmosfären när de förbränns. Det finns dock flera olika förnyelsebara energikällor och i den här texten ska vi jämföra för- och nackdelar när det gäller vågkraft och vindkraft. Två energikällor som bedöms ha mycket stor framtidspotential.

Det forskas mycket om vågkraft

EU-kommisionens energipaket minskar inte de fossila drivmedeln så som många hade önskat, men man kan se en hel del positiva tendenser idag inom området alternativa energikällor. Både vågkraft och vindkraft räknas som förnyelsebara energikällor. De tar inte slut bara för att vi använder dem. Det som istället begränsar hur mycket energi vi kan utvinna från dessa källor är hur mycket plats vi har för stora anläggningar. Det som är bra med vågkraft är att havet innebär en stor potential eftersom ytorna är enorma. Nackdelen är att vi ännu inte tagit fram lika kostnadseffektiva system som för vindkraft. Vågkraft är alltså i ett utvecklingsskede.

För och nackdelar med vindkraft

Kraft ska helst framställas så nära som möjligt den plats där den konsumeras. Annars tillkommer dyra och avancerade lösningar för transport av energi via ledningar. Många som bor nära vindkraftverk menar att de stör genom att vara ett ingrepp i naturen och genom de ljud som vindkraftverk ibland ger ifrån sig. En fördel med vindkraft är att vindkraftverk, storleksmässigt, är väldigt flexibla. Det finns så kallade vindsnurror som kan försörja enskilda hushåll med energi och även enorma anläggningar som genererar riktigt mycket kraft. Vindkraftverken bör, av naturliga skäl, placeras där det blåser mycket och helst under årets alla månader. Annars blir kraftproduktionen väldigt ojämn.