Vågkraft

Den traditionella vattenkraften i Sverige är kritiserad för den miljöförstöring den medför. Detta trots att det handlar om nyttjandet av vatten, som ju i sig är en förnyelsebar energikälla. Man lever helt inte upp till dagens miljökrav. Enligt EU-kommissionen har Sverige underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt vattendirektivet.

 

Numer har man upptäck vågkraft som en energikälla som hittills är underutnyttjad. Vågor skapas av väderförhållanden. Då solen värmer upp jorden blir det olika temperaturer på olika platser. Det leder till olika lufttryck vilket gör att det börjar blåsa. Vindarna som sveper över hav och sjöar bildar det vågor. Ur vågorna kan man utvinna energi – kallad vågkraft.

 

Energin i vattenvågor
Då man talar om vågkraft avser man oftast hur man bäst kan ta tillvara den energi som finns i vattenvågor. Man utvecklar nu teknik för att möjliggöra olika sätt absorbera eller utvinna den energi som finns i vågorna för att kunna konvertera den till el eller någon annan mer användbar form.

USA, California, Point Lobos, waves splashing on rocks at Pacific coast

USA, California, Point Lobos, waves splashing on rocks at Pacific coast

 

Vågenergi – en stor oexploaterad källa
Idag är vågenergin en stor oexploaterad potential. Vågenergi tillhör de förnyelsebara energikällorna och är optimal för utvinning av energi till havs. Vid energiutvinning till havs blir nyttjandegraden av vågorna relativt hög. Vilket medför en mycket god ekonomisk potential. Det man strävar efter att skörda är den energi som uppstår i den vågkraft som resulterar av en relativt långsam rörelse under havsytan med en mycket hög toppenergidensitet. Stora krafter behöver absorberas av den långsamma rörelsen så att man kar förhindra att stormar kan medföra större krafter som kan orsaka allvarliga skador på vågkraftverket. Den forskning som bedrivs på området tar avstamp i de tre områdena teknologi, ekonomi och miljö.

 

Ny svensk storindustri
Utvinningen av vågkraftenergi förväntas bli en ny svensk storindustri. Svensk forskning ligger i framkant då det gäller utvecklingen av vågkraftverk.