Vågkraftverk

Utvinningen av vågkraftenergi förväntas bli en ny svensk storindustri. Svensk forskning ligger i framkant då det gäller utvecklingen av vågkraftverk.

 

Vad är ett vågkraftverk?
Kort sagt, ett vågkraftverk är ett kraftverk som använder sig av vågornas rörelser för att utvinna energi. Det förekommer olika vågkraftverk vilka har specifika, individuella tekniska lösningar. Det förekommer alltså en mängd olika lösningar på hur ett vågkraftverk ska konstrueras. Det lär förekomma omkring 40 olika system för att hantera omvandlingen av vågenergi till elektricitet. Ju mer energi som utvinns ur de förnyelsebara energikällorna som vågenergi, desto oftare kan man unna sig ett skönt bad. Det går som bekant åt en hel del varmvatten då man fyller ett badkar. Då energin kommer från exempelvis vågenergi minskar dock ens ekologiska fotavtryck.

 

Vågkraftsparker
Vågkraftverk som i liten storlek är konstruerade i moduler som kan kopplas samman med fler. Då flera mindre vågkraftverk, flera enheter, kopplas samman på det viset har man en vågkraftpark på havets botten.

 

Placering av vågkraftverk
Vågkraftverk kan placeras direkt vid strandlinjen eller nära land. Andra kan placeras ute till havs. En del placeras under vattenytan och andra över.

 

Lysekilsprojektet
På havsbotten utanför Lysekil har direktdrivna vågkraftverk och ett unikt undervattensställverk placerats.

Projektet inleddes år 2004 och avslutades 2014. Innehavarna av 20 villor på Gullholmen kom på det sättet att bli de första i Sverige som får sin elförsörjning från det egna havet.

En vågkraftsfabrik är belägen i Norra Hamnen i Lysekil på Västkusten. År 2015 ska alla 420 aggregaten vara på plats. Därpå ska vågkraftsparken provköras under en femårsperiod. Senast år 2020 ska den vara en fullt kommersiell anläggning. Man beräknar då att produktionskostnaden då är nere på 50 öre per kilowattimme. Då avser man att det inbegriper anslutning till elnätet. För det fall utvärderingen av Lysekilsprojektet blir övervägande positiv, står världen öppen för export vilket förbättrar Sveriges bytesbalans.