Vågkraftverkens miljöpåverkan

Eftersom vågkraft är en förnybar energikälla talar man oftast bara om den positiva påverkan som vågkraftverken kan ha på miljön. Men precis som all form av teknologi, som ännu inte är fullt utvecklad, går det inte att veta i vilken omfattning vågkraftverken kommer att påverka miljön runt dem, när de är i fullt bruk. Forskning pågår på området, och generellt ser man just nu vågkraften som ett sätt att producera energi med begränsad miljöpåverkan. Det finns dock vissa aspekter som man tittar extra noga på.

En sådan aspekt är till exempel hur mycket vågkraftverken kommer att störa sina omgivningar visuellt och ljudmässigt. Denna påverkan beror mycket på vilken typ av vågkraftverk det handlar om. Den vanligaste typen, med bojar, kommer sannolikt att ha mycket liten visuell inverkan. Däremot kan ljud från turbiner, hydrauliska pumpar och kraftverkens andra rörliga delar skapa ljud under vattnet, vars frekvens måste beaktas när man utvärderar ljudets påverkan på miljön.1280px-Pelamis_at_EMEC

En annan aspekt är att våghöjden minskar efter vågkraftverken. Detta kan ha betydelse i vissa områden, men forskningen just nu visar att minskningen skulle vara så liten att den i princip är obetydlig, i alla fall om vågkraftverken befinner sig längre ut i havet. Den största reduktionen av våghöjd som man uppskattar idag är på mellan 10 och 15 procent, en minskning som skulle avta kraftigt inom två kilometer efter vågkraftverket. Minskningen av vågorna skulle alltså endast vara märkbar om vågkraftverken var placerade mindre än två kilometer från land.

Slutligen finns alltid en risk för giftiga utsläpp i havet, då det skulle kunna uppstå läckage av de vätskor som används i vågkraftverkens hydrauliska system. Man kan också behöva använda biocider för att begränsa mängden marin växtlighet som fäster sig på kraftverken.

Vågkraftverken kommer i framtiden förhoppningsvis göra att vi kan tända lampor inomhus utan något som helst dåligt samvete, eftersom elen produceras med förnybar energi. Det finns dock inget som går upp mot dagsljus när det gäller att lysa upp rum, och för det behövs inga kraftverk, bara några rejäla fönster. Du hittar ett stort utbud av fönster på Byggmax.se, så att du kan njuta av dagsljuset till fullo under de timmar som solen är framme.