Vindkraft eller vattenkraft?

Vindkraft och vattenkraft är två av våra mest kända exempel på ”grön energi”, det vill säga energi som utvinns utan några utsläpp av växthusgaser, eller att farligt avfall genereras. Fördelen med de båda sätten att utvinna energi är att de fungerar väl i vårt nordiska klimat, och är mer anpassade för att kunna användas året om än till exempel solkraft. några vill sänka skatten på vattenkraft då fastighetsskatten för vattenkraft är högre än den för kärnkraft eller vindkraft. Lär dig mer om fördelarna och nackdelarna för vindkraft och vattenkraft, för att själv kunna ta ställning.

Fördelar och nackdelar

Stora fördelar för både vindkraft och vattenkraft är att inga fossila bränslen används för att producera energin, och att det alltså inte frigörs några växthusgaser i produktionen. En annan fördel är att båda metoderna för att utvinna energi är outtömliga; vi kommer alltid att ha vind och vatten, till skillnad från fossila bränslen och kol. Allteftersom priserna på fossila bränslen och kol stiger, blir även vindkraft och vattenkraft alltmer konkurrenskraftigt. Fördelen är att både vind och vatten i princip är gratis, så när kraftverken väl är byggda är de rörliga kostnaderna låga. En fördel som är specifik för vindkraft är att vindkraftverk kan avvecklas utan att lämna några spår på platsen där de en gång stod. Vattenkraft har istället fördelen av en lång ekonomisk livslängd, och fungerar även som reglerkraft. Vindkraft och vattenkraft kanske inte direkt är lika spännande som sexleksaker, men de erbjuder båda möjligheter till en minskad miljöpåverkan.

Big group of wind turbines on the bay with a small sailboat sailing in the foreground.

Det finns såklart även nackdelar med både vindkraft och vattenkraft. Den senaste tiden har det varit mycket diskussion om hur de olika metoderna för att utvinna energi påverkar den lokala miljön och djurlivet, vilket kan tyckas motsägelsefullt då de ofta marknadsförs som ett grönt alternativ. Vindkraft ger upphov till buller, som kan störa det omgivande djurlivet. Vattenkraft bygger på att landskapet till stor del byggs om, med till exempel dammar. Det påverkar ekosystemet, och leder till ändringar som inte är enkla att återställa när vattenkraftverket väl tas ur bruk. En ytterligare nackdel är att både vindkraft och vattenkraft kräver stora investeringar i början av livscykeln. En ytterligare nackdel för vindkraft är hur beroende kraftverken är av vädret, och att det skall blåsa tillräckligt mycket. mest vindkraftverk i Sverige har Sollefteå, med 99 stycken anläggningar. Stockholm har inga. Sådan statistik kan peka mot att man vill undvika vindkraftverk även av estetiska anledningar, vilket leder till att flest vindkraftverk byggs i glesbefolkade områden.