Home » Okategoriserade (Page 2)

 • Fantastiska fakta om vågkraftverk

  Fantastiska fakta om vågkraftverk

  Ren energi har stora fördelar. Huvudfördelen är att den inte genererar utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som bidrar till klimatförändringar. Förnybar energi erhålls från naturliga källor som producerar outtömlig energi under obegränsad tid. Några exempel på dessa källor biobränslen, solenergi, vattenkraft och vindkraft. En framtida våg av vågkraftverk Den senaste tiden har ett allvarligt intresse för vågor som energikälla vuxit fram. Som antyds är det den energi som genereras av vågors rörelse. Följaktligen presenteras några fantastiska fakta om vågkraft […]

  Continue reading »

 • Big ocean swells in open water of the Southern Ocean

  Innovationer inom vågkraftverk

  Vågkraft är en relativt okänd energikälla, om man jämför med andra förnyelsebara källor. Vindkraft, vattenkraft och solkraft skrivs det regelbundet om i media, medan vågkraft inte har fått samma uppmärksamhet. Anledningen till detta är att det är en osäker energikälla som ofta varit svår och kostsam att bygga. På senare tid har man dock blivit mer och mer intresserad av att utvinna energi ur vågornas rörelser, inte minst från svenskt håll. Energimyndigheten har beviljat nästan 20 miljoner kronor i stöd […]

  Continue reading »

 • Wind Turbine

  Vågkraft kontra vindkraft

  Med en växande befolkning och ett högteknologiskt samhälle som kräver allt mer resurser ställs mänskligheten inför stora utmaningar. Inte minst i form av klimatpåverkan som kan få svåra konsekvenser. De flesta är idag ense om att vi bör satsa mer på förnyelsebara energikällor, istället för att framställa el och drivmedel med hjälp av fossila bränslen som höjer koldioxidhalten i atmosfären när de förbränns. Det finns dock flera olika förnyelsebara energikällor och i den här texten ska vi jämföra för- och […]

  Continue reading »

 • Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft och vattenkraft är två av våra mest kända exempel på ”grön energi”, det vill säga energi som utvinns utan några utsläpp av växthusgaser, eller att farligt avfall genereras. Fördelen med de båda sätten att utvinna energi är att de fungerar väl i vårt nordiska klimat, och är mer anpassade för att kunna användas året om än till exempel solkraft. några vill sänka skatten på vattenkraft då fastighetsskatten för vattenkraft är högre än den för kärnkraft eller vindkraft. Lär dig […]

  Continue reading »

 •