Home » Okategoriserade

 • Att utbilda sig praktiskt

  Att utbilda sig praktiskt

  När det kommer till utbildning tänker de flesta ofta på de teoretiska utbildningar som kan finnas på högskolor och universitet, eller till och med på gymnasiet. Av någon anledning har det blivit så att det värderas högre att läsa en teoretisk utbildning än det gör att läsa en praktisk sådan. Detta är inte på speciellt goda grunder, eftersom det finns en mängd aspekter med en praktisk utbildning som är bättre än de teoretiska. I den här artikeln lyfter vi några […]

  Continue reading »

 • Ett smidigt liv när du pluggar

  Ett smidigt liv när du pluggar

  Livspusslet kan vara som allra svårast att få ihop under den period du pluggar. Med studiemedlet får du en begränsad ekonomi och även om du extrajobbar kan det vara svårt att få pengarna att räcka till. En av de stora utgifterna är boendet, som ofta kostar väldigt mycket. Du kan välja att flytta ut ur stan och på det sättet både få bättre studiero och lägre utgifter. Köp bil hos Nissan så kan du lätt ta dig till föreläsningar, hem […]

  Continue reading »

 • Hållbara och smarta hem med vågkraft

  Hållbara och smarta hem med vågkraft

  Idag vill många ha smarta hem som går att styra från mobiltelefonen. Samtidigt blir vi också mer medvetna om kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden, vilket innebär att det blivit eftersträvansvärt att bo så hållbart som möjligt och ha ren energiförbrukning. Vågkraft har mer begränsad miljöpåverkan och de ekologiska och fysiska faktorerna varierar, men som teknik betraktad har den en stor potential. Med teknik från Tibber kan du skapa Smarta hem fulla av olika produkter som bland annat låter […]

  Continue reading »

 • Fantastiska fakta om vågkraftverk

  Fantastiska fakta om vågkraftverk

  Ren energi har stora fördelar. Huvudfördelen är att den inte genererar utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar som bidrar till klimatförändringar. Förnybar energi erhålls från naturliga källor som producerar outtömlig energi under obegränsad tid. Några exempel på dessa källor biobränslen, solenergi, vattenkraft och vindkraft. En framtida våg av vågkraftverk Den senaste tiden har ett allvarligt intresse för vågor som energikälla vuxit fram. Som antyds är det den energi som genereras av vågors rörelse. Följaktligen presenteras några fantastiska fakta om vågkraft […]

  Continue reading »

 •  
 • Big ocean swells in open water of the Southern Ocean

  Innovationer inom vågkraftverk

  Vågkraft är en relativt okänd energikälla, om man jämför med andra förnyelsebara källor. Vindkraft, vattenkraft och solkraft skrivs det regelbundet om i media, medan vågkraft inte har fått samma uppmärksamhet. Anledningen till detta är att det är en osäker energikälla som ofta varit svår och kostsam att bygga. På senare tid har man dock blivit mer och mer intresserad av att utvinna energi ur vågornas rörelser, inte minst från svenskt håll. Energimyndigheten har beviljat nästan 20 miljoner kronor i stöd […]

  Continue reading »

 • Wind Turbine

  Vågkraft kontra vindkraft

  Med en växande befolkning och ett högteknologiskt samhälle som kräver allt mer resurser ställs mänskligheten inför stora utmaningar. Inte minst i form av klimatpåverkan som kan få svåra konsekvenser. De flesta är idag ense om att vi bör satsa mer på förnyelsebara energikällor, istället för att framställa el och drivmedel med hjälp av fossila bränslen som höjer koldioxidhalten i atmosfären när de förbränns. Det finns dock flera olika förnyelsebara energikällor och i den här texten ska vi jämföra för- och […]

  Continue reading »

 • Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft och vattenkraft är två av våra mest kända exempel på “grön energi”, det vill säga energi som utvinns utan några utsläpp av växthusgaser, eller att farligt avfall genereras. Fördelen med de båda sätten att utvinna energi är att de fungerar väl i vårt nordiska klimat, och är mer anpassade för att kunna användas året om än till exempel solkraft. några vill sänka skatten på vattenkraft då fastighetsskatten för vattenkraft är högre än den för kärnkraft eller vindkraft. Lär dig […]

  Continue reading »

 
 
 
videozoom